CHI BỘ TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP NĂM 2023

Thực hiện hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ban Tổ chức Thành ủy vỀ kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Ban Tổ chức thành ủy kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối vói tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 18/12/2023, Chi bộ trường THTP Liên chiểu đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023
__________
Tham dự Hội nghị, về phía Quận ủy Liên Chiểu, có các đại biểu: Đồng chí Hồ Văn Trung – Quận ủy viên, Phó trưởng ban tuyên giáo Quận ủy, Đồng chí Phạm Phú Thành – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quận ủy; Về phía Chi bộ trường THPT Liên Chiểu, có các đồng chí trong Chi ủy: đồng chí Nguyễn Văn Toản, Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Phạm Minh, phó Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Mai Thị Bích Ngà, CUV, phó hiệu trưởng nhà trường, và đầy đủ các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại đơn vị.
________
Hội nghị được thực hiện nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2024 nhằm thực hiện thằng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toản – Bí thư chi bộ trình bày dự thảo báo cáo tự đánh giá chấm điểm và xếp loại của Chi bộ, dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể chi uỷ lãnh đạo quản lí. Tại hội nghị, các ý kiến đã thẳng thắn góp ý, kiểm điểm các mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của một số công tác chưa đạt yêu cầu; các kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của các đồng chí trong chi ủy. Các ý kiến cũng đóng góp những giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cùng các giải pháp thực hiện.
_________
Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Đồng chí Hồ Văn Trung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, tham gia đóng góp ý kiến chỉ đạo vào nội dung báo cáo kiểm điểm của Chi bộ, đồng thời mong muốn Chi bộ nhà trường tiếp tục phát huy những thành quả đã có, nhất là công tác phát triển Đảng, tham gia các cuộc thi mang tính chính luận; tiếp tục triển khai sâu rộng, chặt chẽ các chỉ thị của cấp trên – nhất là chỉ thị 24…
Thay mặt tập thể Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Toản – Bí thư chi bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp đồng thời đề ra kế hoạch thực hiện những giải pháp, nhằm phát huy tốt những ưu điểm đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian vừa qua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2024
Nội dung cuối cùng của Hội nghị, Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2023.
*Một số hình ảnh trong Hội nghị: