TỔ VĂN PHÒNG

TỔ VĂN PHÒNG TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NĂM HỌC 2023-2024

– Số lượng thành viên: 08

– Đảng viên: 03

– Nữ: 04

– Tổ trưởng: Nguyễn Đình Diệu Hương

– Tổ phó: Nguyễn Thị Ngọc Linh

          Tổ Văn phòng nhà trường có nhiệm vụ thực hiện các công việc hành chính và phục vụ cho công tác giảng dạy của Trường. Tổ gồm các bộ phận: Kế toán, Văn thư –giáo vụ, Y tế -Thủ quỹ,  Bảo vệ, Phục vụ. Hoạt động của Tổ liên quan đến điều hành chung hoạt động của nhà trường như đảm bảo điều kiện vật chất, tài chính, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Căn cứ theo nhiệm vụ năm học của Trường, các bộ phận luôn chấp hành nghiêm túc công việc của mình, nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch nhà trường đề ra.

Bộ phận tài vụ thực hiện chức năng tham mưu về điều hành quản lý tài chính, bảo đảm ngân sách chi tiêu đúng mục đích, kịp thời trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời đề xuất với lãnh đạo các phương án nhằm đảm bảo chế độ chính sách nâng cao đời sống cán bộ giáo viên, tích cực tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí ngân sách có hiệu quả.

Bộ phận văn thư – giáo vụ luôn theo dõi và kịp thời xử lý các loại công văn đi, công văn đến. Cập nhật thông tin dữ liệu trên phần mềm quản lý. Bên cạnh đó công tác giáo vụ chủ yếu liên quan đến hồ sơ sổ sách học sinh. Xử lý học bạ và cấp phát bằng cho học sinh.

Việc chăm lo sức khỏe cho học sinh không thể thiếu vai trò của nhân viên y tế học đường. Tổ chức khám sức khoẻ đầu năm và theo dõi tình hinh sức khoẻ của học sinh. Thường xuyên bổ sung thuốc sơ cấp cứu trong tủ y tế. Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh cũng như kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại Căn tin

          Môi trường giảng dạy và học tập luôn là không gian sạch đẹp và thoáng mát, đó cũng là nhiệm vụ không nhỏ của nhân viên phục vụ và bảo vệ nhà trường. Luôn quét dọn, tu sửa, chăm sóc khuôn viên sân trường khang trang, sạch sẽ.

Tuy mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc khác nhau nhưng tất cả đều hướng về một mục đích là phục vụ tốt cho giảng dạy và học tập, đều cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt công việc được phân công. Dù công việc thầm lặng nhưng tổ Văn phòng đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường.