HƯỚNG DẪN TẬP BÓNG ĐÁ CƠ BẢN TẠI NHÀ-THẦY GIÁO: HOÀNG LỘC

Lớp 11,12: 

https://drive.google.com/file/d/1wIt0yGq26MD46BM6LYV_afohgDwPpJJX/view?usp=sharing

Lớp 10:

https://drive.google.com/file/d/19Pam7kApIbVpLglWBK6lLIyMuOIcD7Yf/view?usp=sharing