HƯỚNG DẪN TẬP BÓNG ĐÁ TẠI NHÀ (TIẾP THEO) – THẦY GIÁO: HOÀNG LỘC

Lớp 10:

https://drive.google.com/file/d/1c4mEVCX1-UedwGNR3Ijlk1pJJjCBkibW/view?usp=sharing

Lớp 11,12:

https://drive.google.com/file/d/15hage7irc8azBEynnEo2wY9zlKySQRPQ/view?usp=sharing