HƯỚNG DẪN TẬP CẦU LÔNG TẠI NHÀ – PHẦN 2 ( THẦY LÊ VINH )

Lớp 12:

https://drive.google.com/file/d/1fAirhc6XzDpXJ7DRwU6tC10ZEvD5nod6/view

Lớp 11:

https://drive.google.com/file/d/1AEIqR2RPXzXI6-VoqW5C52OBl2W28ioa/view