HƯỚNG DẪN TẬP THỂ DỤC TẠI NHÀ CHO HỌC SINH TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH.

Nhằm mục đích giúp các học sinh tự nâng cao sức khỏe trong thời gian dịch bệnh, tổ Vật lí- Thể dục gửi đến các em video hướng dẫn các bài tập tại nhà:

1.BÀI KHỞI ĐỘNG:

https://drive.google.com/file/d/1whGexH_dsufVNULhIarEfhp6vk6B-NwE/view?usp=sharing

2. BÀI HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG THỂ LỰC

https://drive.google.com/file/d/1VnsZs9VCZ13uU3JcEMPwgm-iiSFq8SwV/view?usp=sharing