KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2023

183.KH.THPTLC.signed.signed