QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG TẠI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Download (PDF, 442KB)