Chuyên môn Toán

Song song với sự phát triển của Tổ Khoa học tự nhiên trong nhà trường là sự phát triển của bộ môn Toán. Trong năm đầu tiên hoạt động, nhóm Toán chỉ có hai giáo viên cùng với 240 học sinh. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo nhưng bản thân mỗi giáo viên cũng đã vượt lên bằng chính tình yêu nghề của mình để nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhóm Toán đảm nhận giảng dạy 2 bộ môn nòng cốt của nhà trường là Toán và Tin học. Mặc dù điều kiện còn khó khan, song các thành viên trong nhóm không ngừng vươn lên tự học, tự nghiên cứu để có một năng lực sư phạm tốt để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong tình hình đất nước đang ngày càng đổi mới và phát triển.

Năm học 2016-2017 nhóm Toán tiếp nhận thêm 1 thầy giáo, công việc được chia sẻ. Điểm mạnh của nhóm Toán là ứng dụng CNTT vào giảng dạy, tang cường làm đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học để cải tiến chất lượng bộ môn; hỗ trợ các tổ chuyên môn khác trong việc áp dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

SSTT Giáo viên Năm sinh Trình độ, chuyên ngành đào tạo SĐT Email
1 Trần Thị Thùy Nhung 1981 CN Toán học 0982640157
2 Nguyễn Thị Lý 1980 CN Toán-Tin 0983754988 nguyenthily0305@gmail.com