Danh sách ủng hộ kỷ niệm 60 năm thành lập trường

DANH SÁCH NHỮNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN TÀI TRỢ LỄ HỘI 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

TT

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

LỚP, ĐỊA CHỈ, CTY

NIÊN KHÓA

1

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng. 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng,

 

2

Bùi Văn Mui.  

 

3

Nhà máy A32 PKKQ (sân bay Đà Nẵng)  

 

4

Trần Ngọc Yến Niên khóa 1958-1965 (Canada)

 

5

Gia đình thầy giáo Hoàng Trạch Thạnh  

 

6

Dương Quang Minh