Danh sách ủng hộ kỷ niệm 60 năm thành lập trường lần 3

DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN TÀI TRỢ LỄ HỘI 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 TT
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
LỚP, ĐỊA CHỈ, CTY
NIÊN KHÓA
1
Nguyễn Kim Yên
Lớp 12/23
1985-1988
2
Lưu Thị Thanh Xuân
12C1
1975-1978
3
Nhóm CHS 12/23
Lớp 12/23
1986-1989
4
Phan Trung Đông
Quận 5 – TP Hồ Chí Minh
5
Ngô Thị Kim Loan
Lớp 12/8
1982-1985
6
Phan Thị Kim Tiến
12D5
1978-1981
7
Gia đình ông Trần Đình Thanh Lam
8
Lê Vũ Hoang Mai
Lớp 12/3
1992-1995
9
Nguyễn Bá Thông
Lớp 12/C12
10
Hoàng Tú Mai
Lớp 12C12
11
Phan Chánh Ôn
Lớp 12C7
12
Phụ huynh Lê Minh Huy,
Lê Minh Hưng
13
Võ Đại Dương
Lớp 12/16
1978-1981
14
Tập thể lớp 12/21
Lớp 12/21
1989
15
Lê Nguyễn Diễm Quyên
1981-1984
16
Nguyễn Tuấn Anh
Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp
17
Vợ chồng Phạm Lê Bích Tuyền
Lớp 12/5
1987-1990
18
Phụ huynh cháu
Nguyễn Dương Phú Nam
Lớp 12/22
2008-2011
19
Trương Công Giới
Lớp 12C7
1977-1980
20
Công ty cổ phần thủy điện miền trung
21
Nguyễn Hữu Tùng
1972
22
Võ Ngọc Sơn
1972
23
Nguyễn Đổ Kính
1972
24
Chi nhánh tổng công ty trực thăng Việt Nam tại Đà Nẵng
25
Agribank Đà Nẵng
23 Phan Đình Phùng- Đà Nẵng
26
Ngô Lành (Phụ huynh học sin lớp 12/19)
2009-2012
27
Đoàn Phúc
CHS Phan Châu Trinh
28
Phụ huynh em Phúc – Hương – Vinh
29
Tập thể lớp 12/1
1988-1991
30
Gia đình Trương Thị Diệu Anh
154 Lê Duẩn Đà Nẵng
31
Nhà xuất bản giáo dục tại Đà Nẵng
74 Nguyễn Thị Minh Khai
32
Phụ huynh Lê Trần Hoàng Vệt
Lớp 12/18
2009-2012
33
Trương Đình Khởi
Lớp 12/7
1982-1985
34
Trần Thị Hương
Lớp 11D4
1977-1980
35
Lương Văn Tri
Lớp 12/3
1988-1991
36
Công ty quản lý bay miền Trung
37
Lê Thị Trinh
Nguyễn Nam Cường
202 Huỳnh Văn Bánh, tp HCM