CHI BỘ TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU

Chi bộ trường THPT Liên Chiểu được thành lập theo Quyết định số 34 – QĐ/QU ngày 05 tháng 8 năm 2015. Thời điểm thành lập, Chi bộ chỉ có 04 đồng chí đảng viên. Năm học 2016-2017 số lượng đảng viên trong chi bộ tăng, được sự đồng ý của quận Ủy Liên Chiểu, chi bộ đã thành lập chi ủy với các đồng chí: Nguyễn Văn Toản: bí thư, Phạm Minh: phó bí thư, Lê Thị Bình: Chi ủy viên. Mọi hoạt động của chi bộ dần đi vào ổn định sau khi thành lập chi ủy. Năm 2018 chi bộ phát triển Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Hồng Hà. Tính đến thời điểm năm học 2018 – 2019 số lượng đảng viên của Chi bộ đã tăng lên 13 đồng chí, trong đó có 11 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị.

Chi bộ lớn mạnh theo từng năm học, theo đó, tính tiên phong của mỗi đảng viên cũng được phát huy tích cực trong mọi hoạt động chung của nhà trường. Chi bộ đã kết hợp với lãnh đạo nhà trường triển khai rộng rãi việc học tập nghị quyết đến toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường; tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ để củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị cho Đảng viên, giáo viên. Ngoài ra, chi bộ còn theo dõi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó thông qua việc tìm hiểu hộ nghèo ở địa phương có con em theo học tại trường.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

                                   

TT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Văn Toản Bí thư 0905572353
2 Phạm Minh Phó bí thư 0914082091
3  Lê Thị Bình Chi ủy viên 0935356003
4 Lê Thị Hoa Đảng viên 0934721646
5 Mai Thị Bích Ngà Đảng viên 0904667303
6 Phan Nguyễn Phương Thảo Đảng viên 01693584401
7 Phạm Tấn Vỹ Đảng viên 0905631053
8 Nguyễn Thị Phúc Đảng viên 01692846753
9 Đoàn Hồng Viễn Đảng viên 0905950149
10 Nguyễn Thị Thảo Đảng viên 0905004839
11 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Đảng viên 01268549250
12 Trần Thị Bích Hà Đảng viên 0968925805
13  Nguyễn Thị Hồng Hà Đảng viên 0905019336