Chi hội Khuyến Học

CHI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU

NĂM HỌC 2023-2024

Ban Chấp hành Chi hội Khuyến học Trường THPT liên Chiểu nhiệm kì 2023-2028 gồm:

1 Nguyễn Thị Hiền Đức Chi hội trưởng Tổ trưởng chuyên môn
2 Nguyễn Văn Chi Phó Chi hội trưởng. Giáo viên, Thư kí Hội đồng
3 Lê Thanh Sơn Ủy viên Bí thư Đoàn trường
4 Trần Thị Thùy Nhung Ủy viên Giáo viên
5 Nguyễn Bích Ngọc Ủy viên Thủ quỹ, Y tế

Chi hội Khuyến học Trường THPT Liên Chiểu thường xuyên tổ chức các hoạt động như tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát động, hưởng ứng việc học tập suốt đời.

Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của tổ chức Chi hội Khuyến học. Với mục tiêu khuyến khích hỗ trợ phong trào học tập, kịp thời hỗ trợ cho các em học sinh vượt khó, hỗ trợ khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập, Chi hội Khuyến học nhà trường đã phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường trao nhiều suất phần thưởng, học bổng đến học sinh./.

Hình ảnh Chi hội Khuyến học: