Đoàn thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NĂM HỌC 2023-2024
Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Liên Chiểu năm học 2023-2024
Trong những năm học vừa qua, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của trường THPT Liên Chiểu ngày càng được đổi mới và đi vào chiều sâu. Việc triển khai và xây dựng các mô hình như: khuôn viên “Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công trình “Vườn rau thanh niên ”, “Tủ sách trực tuyến”… đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nhân cách, đạo đức của các bạn đoàn viên thanh niên. Tập thể Đoàn trường THPT Liên Chiểu đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp lãnh đạo Quận Đoàn đến Thành Đoàn, cũng như các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài thành phố. Đặc biệt, với mô hình “Đọc sách về Bác – Học tập và làm theo” của đơn vị đã được Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức hoạt động điểm và triển khai nhân rộng. Từ những kết quả nổi bạt đó, đơn vị Đoàn trường THPT Liên Chiểu tự hào khi được Quận Đoàn Liên Chiểu đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm trong nhiều năm liên tiếp, từ 2021-2023. Bên cạnh đó, tập thể và các cá nhân của Đoàn trường cũng đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên trao tặng.