Hội Chữ thập đỏ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NHIỆM KÌ 2021-2026

Hội Chữ thập đỏ trường THPT Liên Chiểu được thành lập vào ngày 20 tháng 04 năm 2016 theo quyết định số 06/2016/QĐ-CTĐ của Hội chữ thập đỏ quận Liên Chiểu.

 Ban chấp hành Hội Chữ Thập đỏ trường THPT Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông bà có tên sau:

STT Họ và tên Chức vụ

 hiện nay

Chức danh trong BCH Ghi chú
1 Trần Hữu Vĩnh Phát Giáo viên Chủ tịch  
2 Lê Lý Lệ Hiền Giáo viên Phó Chủ tịch  
3 Nguyễn Văn Toản Phó Hiệu trưởng Ủy viên  
4 Nguyễn Bích Ngọc Nhân viên Ủy viên  
5 Lê Thanh Sơn Giáo viên Ủy viên  
6 Nguyễn Thị Phúc Giáo viên Ủy viên  
7 Trần Thị Ánh Phước Giáo viên Ủy viên