TỔ HÓA – SINH

TỔ HÓA – SINH TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NĂM HỌC 2023-2024

– Số lượng thành viên: 12

+ Số lượng giáo viên: 12

Hoá học 6  – Sinh học 6

– Đảng viên: 04

– Nữ: 10

– Trình độ: Đại học: 12, Thạc sĩ: 06

– Tổ trưởng chuyên môn: Đỗ Ngọc Ân

– Tổ phó: Trần Thị Kiều Thảo

Tổ chuyên môn Hoá sinh được tách ra từ tổ Khoa học tự nhiên từ năm học 2017-2018. Tổ Hoá sinh là một tập thể đoàn kết, không ngừng nỗ lực trong công tác chuyên môn, trong 6 năm học qua tổ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt nhiều thành tích cao trong dạy học và nghiên cứu góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường. Các thành viên tổ Hoá sinh không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, tích cực đổi mới phương pháp dạy học để bắt kịp xu thế phát triển và đáp ứng nhiệm vụ dạy học chương trình GDPT 2018. Đến nay, tổ Hoá sinh đã hoàn thiện và ổn định về cơ cấu tổ chức cũng như từng bước khẳng định sự vững vàng về chuyên môn của đội ngũ.