TỔ NGỮ VĂN

TỔ NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NĂM HỌC 2023-2024

– Số lượng thành viên: 13

+ Cán bộ quản lý: 02 (01 Hiệu trưởng; 01 Phó hiệu trưởng)

+ Số lượng giáo viên: 10

+ Nhân viên: 01

– Đảng viên: 06

– Nữ: 11

– Trình độ: Tiến sĩ: 01, Thạc sĩ: 04, Đại học: 07, Cao đẳng: 01

– Tổ trưởng chuyên môn: Lê Thị Bình

– Tổ phó: Lê Thanh Sơn

           Tổ chuyên môn Ngữ văn được tách ra từ tổ Khoa học xã hội từ năm học 2017-2018. Trong những năm qua, tổ Ngữ văn đã có những đóng góp nhất định trong các hoạt động giáo dục chung của nhà trường. Các thành viên tổ Ngữ văn không ngừng nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động đổi mới phương pháp dạy học để bắt kịp xu thế phát triển và đáp ứng nhiệm vụ dạy học chương trình GDPT 2018. Đến nay, tổ Ngữ văn đã hoàn thiện và ổn định về cơ cấu tổ chức cũng như từng bước khẳng định sự vững vàng về chuyên môn của đội ngũ, từ đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường.