TỔ VẬT LÝ

TỔ VẬT LÍ TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NĂM HỌC 2023-2024

– Số lượng thành viên: 9

+ Số lượng giáo viên: 8

+ Nhân viên: 01

– Đảng viên: 01

– Nữ: 6

– Trình độ: Đại học: 7, Thạc sĩ: 02.

– Tổ trưởng chuyên môn: Thầy Nguyễn Quốc Trưởng

Tổ chuyên môn Vật lí được tách ra từ tổ  Toán – Lí từ năm học 2017-2018, đảm nhận 2 bộ môn Vật lí và công nghệ. Trong những năm qua mặc dù số lượng các thành viên có biến động qua từng năm song các thành viên trong tổ Vật lí đã luôn đoàn kết, nỗ lực không ngừng trong công tác chuyên môn. Các thành viên tổ Vật lí luôn ý thức phải học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, tích cực đổi mới phương pháp dạy học để bắt kịp xu thế phát triển và đáp ứng nhiệm vụ dạy học chương trình GDPT 2018. Đến nay, tổ Vật lí đã hoàn thiện và ổn định về cơ cấu tổ chức cũng như từng bước khẳng định sự vững vàng về chuyên môn của đội ngũ. Từ đó góp phần với nhà trường hoàn thành sứ mệnh giáo dục tại địa phương./.