HƯỚNG DẪN TẬP MÔN BÓNG ĐÁ TẠI NHÀ PHẦN 2- THẦY HOÀNG LỘC

Lớp 11,12

https://drive.google.com/file/d/1c0TxtjNnsJuotU_585FZgFJ2dRD84cjN/view?usp=sharing

Lớp 10

https://drive.google.com/file/d/1BzWXGssz-335LxL5b1kJ_z5hp-dsDwde/view?usp=sharing