Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2016

I. Công tác trọng tâm:

1. Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016), 87 năm Ngày thành lập Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2016).
2. Tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học 2016-2017.
3. Họp cha mẹ học sinh các lớp đầu năm và Đại hội Ban ĐD Cha mẹ hs nhà trường năm học 2016-2017.
4. Xây dựng kế hoạch tổ, trường năm học 2016-2017.
5. Chuẩn bị Hội nghị CCVC và người lao động năm học 2016-2017.
6. Tổ chức triển khai kế hoạch tổng vệ sinh, trang trí nhà trường, chăm sóc hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường, mua sắm CSVC, hồ sơ sổ sách phục vụnăm học.
7. Kiểm tra tuyển sinh vào lớp 10, kết quả thi lại và công tác điều tra Phổ cập giáo dục năm 2016-2017.
8. Triển khaicông tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho học sinh, giáo viên, bàn giao hồ sơ sổ sách phục vụ chuyên môn.
9. Tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng ATGT, phối hợp tuyên truyền mẫu về ATGT.
10. Kiểm tra dạy thêm học thêm, các khoản thu đầu năm

II. Kế hoạch cụ thể:

THỨ NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN
Tuần

Từ 29 đến 04/9

Nội dung chủ đề hoạt động tháng 9:

“Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH,HĐH đất nước”

Thứ 2 29/8 – 08h00, Hiệu trưởng làm việc với TTCM&GVBM:Tin,CD,TD,CN,QP
-Gửi giấy mời dự khai giảng
– BGH,TTCM,GV
-VT
Thứ 3 30/8 – Triển khai kế hoạch chuẩn bị khai giảng
– Treo cờ, khẩu hiệu chuẩn bị 2/9
– Hỗ trợ kinh phí lễ 2/9 cho toàn thể CBGVNV.
– Hoàn thành trình duyệt PPCT và tự chọn của các môn học.
– 14h00: Họp BHXH tại Quận Liên Chiểu
– PHT
– TT VP
– HT, KT, TQ
-TTCM,GVBM
-HT, KT
Thứ 4 31/8 -7h30: Họp HĐSP
-9h30: Họp CĐ
-Toàn cơ quan
-ĐVCĐ
Thứ 5 01/9 – Học sinh tựu trường, lao động
– Niêm yết TKB HKI 16-17
-14h00: Họp BTC lễ khai giảng
-Theo KH
-Giáo vụ + GVCN
-BTC
Thứ 6 02/9 NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH
Trực cơ quan
 

-HT,BV

Thứ 7 03/9 -Tập trung HS theo KH (sáng 7h00, chiều 13h30)
– Triển khai công tác trang trí, lễ đài phục vụ khai giảng
-BGH,GVCN,HS
-Các bộ phận được phân công
Chủ nhật 04/9 -16h00: Kiểm tra KH khai giảng -BTC, các bộ phận
Tuần: 1
Từ 05 đến 11/9
Lớp trực CC:
Thứ 2 05/9 -07h15: KHAI GIẢNG
-Học văn hóa theo TKB (sáng, chiều)
-8h00: Họp liên tịch mở rộng
– 09h00: Báo cáo Sở tình hình khai giảng
– Toàn trường, khách mời
-BGH,TT,TTraND
– PHT- V/Thư
Thứ 3 06/9 – Phát và thu phiếu điều tra PCGD, đăng ký gửi xe trong trường cho HS
-Lập DS cờ đỏ->triển khai trực CC, trực trường
– G/vụ, GVCN

– PHT, Đoàn, GVCN

Thứ 4 07/9 – Lập Kế hoạch Hội nghị CBCC 2016-2017
– Bồi dưỡng QP đối tượng 3 từ 07->25/9
– Gửi giấy mời họp PHHS đầu năm
– Đăng nhập hồ sơ điều tra PCGD
-HT, CB, CĐ, Đoàn, TKHĐ.
-HT
-BGH,VT, GVCN
-G/vụ + Thư viện,Xuyến
Thứ 5 08/9 – 13h00: Kiểm tra tuyển sinh 10tại VP.
– 14h30: Họp tổ CM,VP-> Triển khai cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” , thi giáo án E learning tại tổ
– 16h00: Họp BTC giải thưởng Đố vui để học
 -Theo QĐ
-TTCM,VP
-BGH, BTC giải
Thứ 6 09/9 – Triển khai KH chuẩn bị Hội nghị CBCC đầu năm học
– Trình duyệt DS PCGD năm 2016-2017
– GVCN nhận nội dung họp PHHS tại VT
– B/c Sở về KH ATGT 2016
– BGH, CĐ
– HT,VT
-BGH,VT, GVCN
– PHT,VT
Thứ 7 10/9 – Thu tiền giữ xe HS T9
– Hội ý GVCN -> Phân công họp PHHS đầu năm
-> Chấn chỉnh nề nếp hs
-14h00:
+ Họp Thường trực BĐD PHHS
+ Kiểm tra chuẩn bị Hội nghị BĐD CMHS trường
– Trang trí phòng HĐSP để Hội nghị PHHS
– Tổ VP+BV
-PHT, GVCN.-BGH, (ông Viên Đình Đoàn, ô Dương Tấn Rộng),tổ VP-PHT+VP
CN 11/9 – 07h30 đến 9h00: Họp cha mẹ hs lớp ca sáng tại phòng học.
– 09h30 đến 11h00: Họp cha mẹ hs lớp ca chiều tại phòng học.
+ Gởi giấy mời CMHS dự Hội nghị BĐD CMHS trường vào 14h00 cùng ngày.
-14h00: Hội nghị Hội nghị BĐD CMHS trường 16-17
– BGH+GVCN, Tổ VP
– BGH+GVCN, Tổ VP
– VT, GVCN
– BGH, Đoàn, Tổ VP, TB ĐDCMHS các lớp
Tuần : 2
Từ 12 đến 18/9
Lớp trực CC: 10/1, 10/2
Thao giảng cấp tổ tháng 9/2016
Thứ 2 12/9 – C/cờ: + Phát động thi đua, ATGT.
+ Phát học bổng cho HS
+ Triển khai kế hoạch thi Đố vui để học 16-17
– 14h00: BGH làm việc với Thư viện, phòng CNTT, TB Lý-Hóa-Sinh tại phòng HT
– BGH, Đoàn,
– KH.
– BGH, BTC giải.
– BGH+Thư viện, TB
Thứ 3 13/9 – Chuyển DSPCGD đến Phòng GD quận, huyện
– Phát giấy mời dự Hội nghị BĐD CMHS trường
– VT
– VT+GVCN
Thứ 4 14/9 – Kiểm tra kế hoạch thực hiện Hội nghị CBCC
– B/c Sở giải thưởng Võ Trường Toản
– BGH,CĐ
– PHT, VT, cô H Hà
Thứ 5 15/9 – 14h00: Dự Hội nghị TK và triển khai KTKDDCLGD của Sở tại Trung tâm GDTX thành phố
– 15h30: Trung thu cho con CCVC trường
– PHT
– CĐ, Toàn HĐSP
Thứ 6 16/9 -08h00: Báo cáo kết quả các khoản thu đầu năm cho HT -Kế toán + TQ
-PHT chỉ đạo
Thứ 7 17/9 – Hội ý GVCN: Triển khai các khoản thu đầu năm -BGH,GVCN
+GVCN lớp
CN 18/9
Tuần: 3
Từ 19 đến 25/9
Lớp trực CC: 10/3,10/4
Thứ 2 19/9 – C/cờ: Khai mạc GT Đố vui để học 16-17
– Từ 19 đến 30, Sở thanh tra các trường về tuyển sinh 10, thu chi đầu năm
– Gửi giấy mời dự Hội nghị CCVC nhà trường
-BTC giải.
-BGH, KT, giáo vụ
-HT,VT
Thứ 3 20/9 – 8h00: Hội nghị tập huấn tự đánh giá và cải tiến CLGD
– Hội nghị tập huấn trường học kết nối tại Sở
-PHT dự
-Cô Bình dự
Thứ 4 21/9 – Xây dựng KH Hội thi GVG cấp trường NH 16-17
– Nộp các báo cáo, bài viết của Hội nghị CCVC cho nhà trường
-BGH
-Theo phân công.
Thứ 5 22/9 – 13h30: HọpTTCM,VP với BGH
– 14h30: Hội nghị CBCCVC, CĐ cấp tổ đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2016-2017
-BGH, TT
-Toàn đơn vị
Thứ 6 23/9 – In tài liệu Hội nghị CCVC trường 16-17
– B/c kết quả các khoản thu đầu năm cho HT
-BGH,VT
-KT
Thứ 7 24/9 – Hội ý GVCN -BGH, GVCN
CN 25/9 – Ra quân vệ sinh môi trường -Đoàn trường
Tuần: 4
Từ 26 đến 02/10
– Lớp trực CC: 10/5,10/6
– Nội dung chủ đề hoạt động tháng 10:
“Thanh niên với tình bạn tình yêu và gia đình”
Thứ 2 26/9 C/cờ: Phát động cuộc thi liên môn, KHKT dành cho HS năm học 2016-2017 -Đoàn trường
Thứ 3 27/9 – Nộp sản phẩm thi giáo án E-learning cấp trường.
– 16h00: Hoàn thành trang trí cho Hội nghị CCVC
-GV đăng ký
-PHT,VP
Thứ 4 28/9 – 8h00: Hội nghị CCVC nhà trường NH 2016-2017 -Toàn HĐSP+khách mời
Thứ 5 29/9 – Gửi Sở sản phẩm dự thi E-learning -Văn thư
Thứ 6 30/9 – Hội thảo nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ tại Sở -Cô H Hà dự
Thứ 7 01/10 – Lao động vệ sinh môi trường theo KH
– Hội ý GVCN, đánh giá tháng 9, triển khai công tác tháng 10
-PHT,GVCN
CN 02/10

Kế hoạch này có thể được điều chỉnh nếu có sự thay đổi theo lịch công tác của Sở hoặc công tác đột xuất của nhà trường.

Nơi nhận:
– BGH; CĐ; Đoàn;
– Tổ trưởng;
– Thông báo HĐSP; Website;
– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Phạm Minh