Học sinh Hồ Nguyễn Nhật Hoàng – Lớp 10/4

Giải ba môn “Hiểu biết chung Hội thao GDQPAN học sinh THPT cấp thành phố năm học 2015 -2016”.