Giải Ba – Tập Thể

Giải 3 trong cuộc thi “Dân vũ các trường THPT trên TP Đà Nẵng”