Giải B – Tập Thể

Giải B cuộc thi “viết cảm nhận về bức thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên 1945”