Giải B – Tập thể

Giải B cuộc thi “Giai điệu quê hương”