THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU TỪ NGÀY 24/10/2016 – 31/05/2017

scan10002-1scan10002-2scan10002-3scan10002-4