THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỌP BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG “ĐỐ VUI ĐỂ HỌC” NĂM HỌC 2016 – 2017

1. Thời gian: 16h00 ngày 08/09/2016.
2. Địa điểm: Phòng hội đồng
3. Thành phần
– Vắng có lí do: cô Hồng Hà, cô Tâm.
– Trễ có lí do ( Họp tổ): cô Ngà, thầy Trưởng, cô Bình, cô Hiền, cô Nhung, cô Thôi, thầy Võ Thanh Dũng, cô Lý, cô Huệ, cô Việt Hà.

NỘI DUNG

1. Thông qua Quyết định, Kế hoạch tổ chức giải thưởng “ Đố vui để học” năm học 2016 – 2017
– Quyết định số 338/QĐ- THPTLC ngày 06/9/2016 của Hiệu trưởng trường THPT Liên Chiểu về thành lập Ban tổ chức giải thưởng Đố vui để học năm học 2016- 2017.
– Kế hoạch số 338/KH- THPTLC ngày 06/9/2016 của Hiệu trưởng trường THPT Liên Chiểu về tổ chức giải thưởng Đố vui để học năm học 2016- 2017.
2. Triển khai kế hoạch
– Gửi câu hỏi đợt 1: Trước 15/9/2016
+ Tổ trưởng chuyên môn phân công mỗi giáo viên soạn hoặc sưu tầm 05 câu hỏi ( trong đó có 03 câu về chuyên môn giảng dạy) gửi về Ban biên tập: thầy Ân, cô Hà, cô Ngà.
+ Mỗi lớp nộp 05 câu hỏi liên quan đến các môn học hoặc những vấn đề xã hội đang được quan tâm hiện nay. GVCN nộp về Ban biên tập: thầy Ân, cô Hà, cô Ngà.
Tất cả câu hỏi phải rõ ràng, có đáp án chính xác và ghi rõ câu hỏi của phần thi thi nào trong chương trình.
– Bốc thăm các đội thi: Đoàn trường tổ chức họp đại diện các lớp bốc thăm báo về cho Ban giám hiệu trước ngày 17/09/2016.
– Chuẩn bị cơ sở vật chất: Tiểu ban âm thanh, ánh sáng kiểm tra lại chuông, in câu khẩu hiệu.
– Dẫn chương trình:
+ Vòng loại dẫn đơn mỗi người dẫn một lượt: Thầy Dũng, cô Hà, cô Bình.
+ Vòng bán kết dẫn đôi: Thầy Dũng + cô Bình; Thầy Dũng + cô Việt Hà.
– Ban giám khảo: Thành viên Ban giám khảo cô Ngà, cô Hồng Hà, cô Xuyến có mặt đầy đủ trong tất cả các lượt thi.
– Đưa tin giải đấu lên website trường: Cô Bình phụ trách xây dựng hình ảnh, nội dung và cập nhật thông tin lên Website trường tối đa sau 01 ngày diễn ra các lượt thi.
– Xây dựng clip câu hỏi, clip tái hiện hình ảnh giải đấu: Cô Hiền, cô Thư, cô Xuyến, thầy Thanh Dũng, cô Nhung, cô Phúc.
– Phụ trách chuẩn bị quà, phần thưởng cho từng trận thi: Cô Hoa, cô Linh, cô Ngọc.
– Thể thức thi: xuyên suốt giải đấu có 4 vòng
+ Vòng loại 1: Vòng loại 24 đội.
+ Vòng loại 2: 16 đội (06 đội Nhất, 06 đội Nhì, 04 đội Ba có điểm cao nhất- lấy theo ca học).
+ Vòng bán kết: 8 đội (ca sáng 04 đội, ca chiều 04 đội).
+ Vòng Chung kết: 4 đội (02 đội Nhất, Nhì ở mỗi ca trong trận Bán kết).
– Nội dung: gồm 3 phần.
3. Ý kiến của các thành viên
– Thầy Đặng văn Dũng: Nên lập email chung, tất cả các nội dung đưa lên mail để mọi người đều biết, tránh chồng chéo.
– Thầy Đỗ Ngọc Ân:
+ Tiểu ban biên tập nội dung: câu hỏi chưa có sự đầu tư, chưa ghi cụ thể câu hỏi đó thuộc vào phần thi nào, nội dung nào.
4. Kết luận:
– Thầy Phạm Minh, Hiệu trưởng- Trưởng Ban tổ chức giải đấu:
+ Kho ngân hàng câu hỏi: 4 tổ chuyên môn phân công cụ thể mỗi giáo viên 10 câu hỏi với yêu cầu các câu hỏi đó phổ thông căn bản, vui để học. Từng tháng báo cáo cho Ban tổ chức trước 05 ngày, gửi qua mail của trường ( Cô Ngà tổng hợp).
+ Video: chú ý dung lượng, nội dung.
+ Nếu tháng đó có “Đố vui để học” thì toàn thể các giáo viên dự lễ chào cờ.
+ Giáo viên chủ nhiệm chọn những học sinh lanh lợi, thông minh tham gia các đội thi.
+ Giáo viên chủ nhiệm phân công các em học sinh gửi câu hỏi: có tên, địa chỉ dù đó là câu hỏi sưu tầm, chú ý không biên tập vào chương trình câu hỏi lớp gửi lên có tham gia trong lượt thi.
+ Ban giám khảo được phép đọc câu hỏi và câu trả lời trước.
+ Đề nghị bộ phận âm thanh, ánh sáng duyệt trước đưa qua ban tổ chức.
– Thầy Nguyễn Văn Toản, Phó hiệu trưởng: Phó Ban tổ chức:
+ Yêu cầu các thầy cô đưa câu hỏi phù hợp với học sinh hai khối lớp, có đầu tư.
+ Sẽ có bảng điểm cụ thể cho từng câu hỏi, phần thi rõ ràng để BGK thuận lợi trong việc chấm, tổng hợp điểm => Rút kinh nghiệm năm 2015 – 2016.
+ Tổ trưởng chuyên môn yêu cầu giáo viên trong tổ nộp câu hỏi có ghi rõ tên giáo viên, môn, tổ chuyên môn để Tiểu ban biên tập câu hỏi theo dõi, báo cáo BGH cụ thể giáo viên có số câu hỏi sử dụng không có chất lượng, số lượng câu hỏi sử dụng được để rút kinh nghiệm và căn cứ xếp thi đua.
+ Khi gửi câu hỏi về Tiểu ban biên tập thầy cô cần ghi rõ câu hỏi đó thuộc phần thi nào để thuận lợi cho công tác tổ chức và tiết kiệm thời gian.
+ Đoàn trường, GVCN phát động câu hỏi từ học sinh vào tiết chào cờ thứ 2 ngày 12/9/2016..
+ Ban tổ chức chịu trách nhiệm chạy thử chương trình trước khi tổ chức thi 03 ngày./.

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị thành viên Ban tổ chức, các bộ phận liên quan và các em học sinh theo dõi, thực hiện nghiêm túc Quyết định, Kế hoạch tổ chức giải thưởng “Đố vui để học” năm học 2016 – 2017 và Kết luận này.

Nơi nhận:
– BTC giải thưởng (thực hiện);
– Website trường;
– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Minh