Toán đại 11 Cô Lý tiết 8,9 Bài 3 Một số pt LG thường gặp