Trường THPT Liên Chiểu

Trường THPT Liên Chiểu được thành lập tại quyết định số 9319/2014/QĐ- UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. Nhà trường bắt đầu đi vào hoạt động và tuyển sinh năm học đầu tiên 2015 – 2016 với 252 học sinh 06 lớp 10.

Tính đến tháng 4 năm 2016, nhà trường cơ bản đã hoàn thiện bộ máy tổ chức. Có 01 Hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng:

thay

thay2

Nhằm nhanh chóng đưa hoạt động nhà trường đi vào nề nếp, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động dạy và học cũng như các nhiệm vụ chính trị được giao. Thường trực Quận ủy Liên Chiểu đã chuẩn y tờ trình về việc thành lập Chi bộ trường THPT Liên Chiểu tại Quyết định số 34- QĐ/QU ngày 05 tháng 8 năm 2015, trong đó chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Toản làm Bí thư Chi bộ. Hiện nay, Chi bộ có 07 đảng viên (06 đảng viên chính thức, 01 dự bị); ngay sau khi được thành lập Chi bộ nhà trường đã bám sát kế hoạch năm học, lãnh đạo và phối hợp nhịp nhàng với chính quyền trong các hoạt động giáo dục, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của CBGVNV.

thy3

Công đoàn nhà trường cũng được thành lập. Theo Quyết định số 105/QĐ-CĐN ngày 18/8/2015 của Công đoàn ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng, Ban chấp hành khóa đầu tiên gồm 03 thầy cô giáo, trong đó cô Nguyễn Thị Hồng Hà (ở giữa) được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn lâm thời nhà trường

DSC_TLCong doan

Sự ra đời tổ chức Đoàn Thanh niên góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức và  khẳng định hơn nữa sự quan của các cấp lãnh đạo đối với sự nghiệp giáo dục của trường. Ban Thường vụ Đoàn gồm có 03 đồng chí, đồng chí Đỗ Ngọc Ân được bầu làm Bí thư Đoàn trường.

124

Công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh cũng rất được quan tâm. Ngay từ đầu năm học mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo nhà trường cũng đã kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, trường. Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày càng đi vào hiệu quả, phối hợp tích cực cùng Hội đồng sư phạm trong các hoạt động giáo dục, nhất là công tác giáo dục đạo đức, hỗ trợ dạy và học

d

Đóng chân trên vùng đất Liên Chiểu giàu truyền thống cách mạng song điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, số học sinh nhà trường thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo đông và sự ra đời của Chi Hội khuyến học thực sự đã đồng hành, tiếp thêm sức lực để các em được đến trường học tập. Mỗi phụ huynh học sinh, mỗi thầy cô giáo trở thành những thành viên tán trợ của Chi hội, cùng đồng hành với các em vượt qua khó khăn về vật chất để chiếm lĩnh tri thức khoa học.

3

k