CÔNG VĂN VỀ VIỆC HỖ TRỢ, PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CAND NĂM 2023

2.1. 876-tuyen truyen tuyen sinh vao cac truong CAND

904.SGDDT.GDCTHSSV.signed.signed.signed