ĐOÀN TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN CHO TNƯT ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020

        Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát triển Đoàn viên mới đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 14/11/2019 Đoàn trường THPT Lliên Chiểu tổ chức lớp cảm tình Đoàn đợt 1, năm học 2019 – 2020 với sự tham gia của các thanh niên ưu tú thuộc 21 Chi đoàn các lớp.

             Bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình hoạt động của Đoàn trường THPT Liên Chiểu. Với mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn cách mạng, Đoàn trường luôn xác định công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn và cũng là hoạt động cần được các Đoàn trường chú trọng, quan tâm. Đến dự lớp Cảm tình Đoàn có Đ/c Lê Thanh Sơn, Bí thư Đoàn trường, Đ/c Lê Vinh, Phó bí thư Đoàn trường; và Đ/c Nguyễn Thị Phúc – UVBCH Đoàn trường – là giáo viên trực tiếp bồi dưỡng cho các bạn thanh niên của lớp học.

Mục đích lớp Cảm tình Đoàn là đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn; Đồng thời tạo cơ hội cho học sinh có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào đoàn của lớp, của trường. Trong buổi học, đồng chí Nguyễn Thị Phúc giới thiệu một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; về nguồn gốc, truyền thống và vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó, tuổi trẻ THPT Liên Chiểu cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội đến vai trò và vị trí của Đoàn viên thanh niên. Thông qua đó, các bạn học sinh cũng ý thức được tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên đối với đất nước, sự nghiệp của Đảng.

Đoàn Thanh Niên