HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường số 511/KH-THPTLC ngày 04/10/2022 về xây dựng Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2022-2023.

Nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường, đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; Góp phần tạo điều kiện để giáo viên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. Vào lúc 08h00, sáng thứ 7, ngày 25/02/2023 Trường THPT Liên Chiểu tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2022- 2023.

Hội thi GVCN giỏi gồm có 2 phần thi: 

– Phần 1 : Báo cáo giải pháp quản lý học sinh trong công tác chủ nhiệm

–  Phần 2: 01 tiết tổ chức thực hành tại lớp 

Hội thi có 05 thí sinh báo cáo giải pháp quản lý học sinh trong công tác chủ nhiệm:

1. Cô Nguyễn Thị Hồng Thôi – Giáo viên Ngữ văn.

Chủ đề: “Một số biện pháp nâng cao ý thức tự quản của học sinh trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm”

2. Cô Lê Thị Lài – Giáo viên Ngữ văn

Chủ đề: “Một số giải pháp giúp cải thiện tình hình đạo đúc của học sinh cấp THPT trong giai đoạn hiện nay”

3. Cô Lê Thị Kiều Thảo – Giáo viên Sinh học

Chủ đề: “Ứng dụng google trang tính vào quản lý lớp chủ nhiệm”

4. Cô Nguyễn Thị Tú – Giáo viên Vật lý

Chủ đề: “Biện pháp truyền cảm hứng học tập cho học sinh THPT Liên Chiểu”

5. Cô Lưu Thị Sương – Giáo viên Toán

Chủ đề: “Phương pháp tổ chức, quản lí của giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật”

Với các chủ đề nói trên, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và khẳng định năng lực nghiệp vụ của các giáo viên. Đồng thời, tạo cơ hội thu hút được nhiều giáo viên của trường THPT Liên Chiểu tham dự học hỏi kinh nghiệm trong quá trình công tác.

Một số hình ảnh của hoạt động: