HỘI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

– Trường THPT Liên Chiểu đạt được những thành tích sau: 

– Giải nhất lĩnh vực Hóa học thuộc về học sinh Võ Thị Tâm lớp 11/6

– Giải nhì lĩnh vực Kỹ Thuật Cơ Khí thuộc về học sinh Nguyễn Văn Khoa lớp 11/2

– Giải khuyến khích lĩnh vực Kỹ Thuật Cơ Khí thuộc về học sinh Phạm Ngọc Sơn  và học sinh Nguyễn Viết Quang Huy lớp 12/3