CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Các văn bản liên quan việc lựa chọn sách giáo khoa năm học 2022-2023

1. Thông tư 25/2022 Bộ Giáo dục đào tạo

2. Quyết định bộ tiêu chí lựa chọn SGK

3. Quyết định phê duyệt bổ sung SGK

4. Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa

5. Thông báo thực hiện thông tư 25

6. Công văn 686 Bộ giáo dục Đào tạo

7. Công văn mời dự hội thảo giới thiệu SGK của UBND

8. Kế hoạch tổ chức đề xuất lựa chọn SGK lớp 10 năm học 2022-2023

9.Danh mục SGK lớp 10 sử dụng cho việc dạy và học, tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường THPT Liên Chiểu năm học 2022-2023

10. Đường link bộ sách Cánh Diều

11.  Công văn về việc tổ chức lựa chọn SGK chuẩn bị triển khai năm học 2023-2024

12. Quyết định phê duyệt SGK lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

13. Công văn về việc lựa chọn SGK lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024