CHÚC MỪNG CHI BỘ TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU ĐƯỢC NHẬN BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 05/01/2023, trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở – Ban chỉ đạo T98 thành phố, chi bộ Trường THPT Liên Chiểu vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì “Đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và 2022”.

Trong nhiều năm qua, Chi bộ Trường THPT Liên Chiểu luôn được các cấp lãnh đạo đánh giá cao trong công tác quản lý Đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; bên cạnh đó, tập thể Hội đồng sư phạm Trường THPT Liên Chiểu là một điểm sáng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII) và kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và đặc biệt là công tác triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hi vọng, trong thời gian tới, Chi bộ Trường THPT Liên Chiểu sẽ tiếp tục duy trì là một trong những đơn vị vững mạnh, xuất sắc trong công tác Đảng và hoạt động giáo dục tại địa bàn quận Liên Chiểu.