CÔNG VĂN VỀ VIỆC GỬI BÁO GIÁ DỰ TOÁN THUÊ XE VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ, VẬT TƯ CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO HỘI TRẠI MỪNG NGÀY 26/3

107.THPTLC.VP.signed.signed