CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2017

– Trường THPT Liên Chiểu đạt giải: 

– Học sinh Dương Thị Thùy Na – Học sinh lớp 11/1 đạt giải nhất.

Download (PDF, 288KB)