GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E.LEARNING NĂM 2016

– Giải nhất của cô giáo Trần Thị Hoài Tâm bộ môn Sinh học

– Giải ba của thầy giáo Võ Thanh Dũng bộ môn Toán – Tin