THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

2195.SGDDT.QLCLGD.signed.signed.signed-1