TRUYỀN THÔNG VỀ NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch số  3545 KH/SGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trường THPT Liên chiểu đã xây dựng kếhoạch thực hiện cụ thể.

Ngày 24 tháng 10 năm 2016, trong lễ chào cờ đầu tuần nhà trường tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, báo cáo viên của Sở Đào dục và Đào tạo thành phố đã trao đổi với học sinh toàn trường về chủ đề này.

img_1117

Cũng trong buổi chào cờ, học sinh lớp 11.6 đã trình bày tiểu phẩm về chủ đề bảo vệ môi trường học đường. Hoạt động sân khấu hóa đã gửi đến một thông điệp thiết thực: hãy nâng cao ý thức làm sạch môi trường từ trong chính lớp học của mình

img_1134

img_1138

Sau buổi truyền thông là đợt ra quân tổng dọn vệ sinh tại các khu vực, tuyến đường, điểm nóng của địa phương. Cụ thể là tuyến đường Trần Tấn, Hàm Trung 4 và Lê Tự Nhất Thống. Đồng thời, huy động học sinh lao động trái ca làm sạch cảnh quan môi trường sư phạm. Đây cũng là hoạt động giáo thiết thực giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhà trường.

 

                                                Ban biên tập.