BẢN TIN CHI BỘ

Chiều ngày 23-2, Chi bộ trường THPT Liên Chiểu phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên trong nhà trường nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII); tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong từng cán bộ giáo viên, đảng viên. Từ đó, cổ vũ, động viên cán bộ giáo viên – nhân viên, đảng viên trong nhà trường tích cực thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4.

IMG_5242

37 cán bộ giáo viên – nhân viên, đảng viên của trường đã được quán triệt nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn thể cán bộ giáo viên – nhân viên, đảng viên của trường đã nghe đồng chí Huỳnh Văn Lãm – báo cáo viên của Quận ủy Liên Chiểu – triển khai các nội dung một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

IMG_5248

IMG_2257

IMG_2249

Thay mặt Chi bộ trường THPT Liên Chiểu, Đồng chí Nguyễn Văn Toản, bí thư chi bộ đánh giá cao sự tham dự đầy đủ của cán bộ giáo viên, đảng viên. Đồng thời  yêu cầu mọi người tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến nội dung các Nghị quyết cũng như xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Hi vọng, tập thể sư phạm nhà trường sẽ nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, gặt hái được nhiều thành công trong năm 2017.

 

IMG_2253

Ban biên tjp