CÔNG VĂN VỀ VIỆC CUNG CẤP HỆ THỐNG ÂM THANH, ÁNH SÁNG, DÀN DỰNG SÂN KHẤU PHỤC VỤ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ “MỪNG ĐẢNG-ĐÓN XUÂN” NHÂN DỊP TẾT GIÁP THÌN 2024

26.THPTLC.VP.signed.signed