CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THUÊ HỆ THỐNG ÂM THANH ÁNH SÁNG, DÀN DỰNG SÂN KHẤU PHỤC VỤ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Download (PDF, 603KB)