GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT 2016

– Em Nguyễn Văn Khoa lớp 10.2 hai giải khuyến khích với các sản phẩm “Ván trượt điện” và “Máy cắt cỏ”

– Em Phạm Ngọc Sơn lớp 11.3 giải khuyến khích với sản phẩm “Hệ thống cửa tự động và chống trộm”