KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020-2021

Trong kì thi Học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021, trường THPT Liên Chiểu đạt tổng cộng 27 giải, trong đó có:

  • 2 giải Nhất 
  • 3 giải Nhì
  • 12 giải Ba
  • 10 giải Khuyến khích