MỘT SỐ LƯU Ý KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2O24 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

https://danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=59423&_c=3&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0TMQH9uLVowF_jdivzcz…ZieXRlcw