THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2 NĂM 2020

Download (PDF, 1.46MB)