Giải thưởng “Sáng kiến ứng dụng giải quyết các vấn đề môi trường” năm 2016

– Giải nhất hướng dẫn học sinh “Sáng kiến ứng dụng giải quyết các vấn đề môi trường” của cô giáo Nguyễn Vương Hoài Thư và học sinh Lê Thị Kim Ánh lớp 11.4 với sản phẩm “Tận dụng một số phế liệu để làm đồ dùng dạy và học ở THPT ”

– Giải ba của cô giáo Nguyễn Hoàng Hà Vy với sản phẩm “Đèn treo trang trí làm từ vỏ chai nhựa”