GIẢI VIỆT DÃ VÀ CHẠY VŨ TRANG CẤP QUẬN NĂM 2016

– Giải nhất nữ thuộc về học sinh Kim Phụng lớp10/5

– Giải nhì nữ thuộc về học sinh Anh Thy lớp10/5.

–  Giải ba nam thuộc về học sinh Trường Quyền lớp 10/4

– Giải nhất đồng đội nữ

– Giải nhì đồng đội nam