QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG QUẢN LÝ, CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM PHÒNG HỌC BỘ MÔN, THƯ VIỆN,TRANG FACEBOOK, PHẦN MỀM PMIS, OFFICE 365, PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, QUẢN LÝ ĐIỂM VNEDU, PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG THPT LIÊN CHIỂU NĂM HỌC 2021-2022

Download (PDF, 1.37MB)