THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC CHO PHÉP GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NGOẠI TỈNH TRỞ